Sol·licitud per a Expositors

La data de presentació d’instàncies finalitza el dia 31 de març de 2024.

(nou plaç fins el dia 12 d’abril de 2024)

Llocs de la Fira de San Isidro:

1.- Zona d’expositors i atraccions, durant la Fira.

2.- Zona de venda.

Annex I:

Informació adicional per a la tramitació

Anexo II:

Declaració responsable per a atraccions

Annex III :

Declaración responsable para instalación de puestos de venta

Annex IV :

Declaració responsable per a llocs de venda d’alimentació

Deixan's un missatge

Sant Isidre de Castalla

Contacte: 96 656 08 10

Email: info@castalla.org